KONTAKT

Stowarzyszenie „INTEGRACJA”

Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci przy

Przedszkolu Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu

41-819 Zabrze ul. Kotarbińskiego 16

Prezes stowarzyszenia tel. 0 508 222 556

email:  integracja.zab@op.pl

KRS 0000234028

NIP 648-254-65-38

REGON 240101821

Konto Bankowe Stowarzyszenia „Integracja”:

ING Bank Śląski o/Zabrze

92 1050 1588 1000 0022 9583 1016

Reklamy