PRZEDSZKOLE

 Stowarzyszenie „Integracja” powstało, aby współtworzyć jak najlepsze warunki wszechstronnego rozwoju, opieki, nauczania wszystkich dzieci z Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu.

 Ponadto celem stowarzyszenia jest:

  • Działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie przebywających w Przedszkolu nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu oraz ich rodzin;
  • Zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi poprzez wspólną naukę, wychowanie;
  • Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo- wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania postaw tolerancji u dzieci i młodzieży;
  • Podejmowanie działań dla zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym możliwości korzystania z profesjonalnej opieki rewalidacyjnej różnych specjalistów.

Zapraszamy do odwiedzenia strony przedszkola

Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu

Reklamy