ZARZĄD

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „INTEGRACJA” 2011 – 2017

 Bożena Pędzik– prezes stowarzyszenia

Beata Kossowska – v-ce prezes

Małgorzata Leśniewicz– skarbnik

Dorota Sowa– sekretarz

Monika Mazur- Wdowska – członek

KOMISJA REWIZYJNA

 Agnieszka Zieja   Katarzyna Kulka- Gudaniec   Katarzyna Dąbrowska

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „INTEGRACJA” 2009 – 2011

Piekut Dorota -prezes

Janusz Katarzyna -v-ce prezes

Kucharczyk Anna – skarbnik

Urbanowicz Dorota – sekretarz

Filipczak Marzena -członek

KOMISJA REWIZYJNA

   Łuka Anna   Myller Beata   Krzyżanowska Anna

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „INTEGRACJA” 2007- 2008

Miłek Izabela – prezes

Kontkiewicz Beata – v-ce prezes

Kucharczyk Anna – skarbnik

Napiórkowska Katarzyna – sekretarz

Jakubowska Agata – członek

KOMISJA REWIZYJNA

Barańska Dominika    Grendysa Agnieszka

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „INTEGRACJA” 2004 – 2007

Galera Małgorzata – prezes

Kosczielny Jolanta – wiceprezes

Ostaszewska Irena – skarbnik

Traczyńska Zuzanna – sekretarz

Świszcz Piotr – członek

KOMISJA REWIZYJNA

    Ptasznik Dorota  Gibuła Karolina

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI 12.10.2004

Galera Małgorzata
Kosczielny Jolanta
Ostaszewska Irena

Reklamy